unionzon dla pracowników Amazon!

Jeśli pracujesz dla Amazon lub dla Amazon, to dobrze trafiłeś!

Czy lubisz pracować w Amazon lub dla Amazon? Czy dobrze zarabiasz i jesteś traktowany sprawiedliwie? Czy będziesz traktowany z szacunkiem? Czy możesz wziąć urlop tak, jak chcesz? Czy przerwy są wystarczające? Czy przełożeni są otwarci na Twoje pytania? Czy masz tak dobre warunki pracy, jak w reklamie? A może uważasz, że warunki pracy w Amazon mogłyby być (nawet) lepsze niż obecnie? W takim razie znajdziesz tutaj wiele ważnych dla Ciebie informacji.

O unionzonie

Związek ver.di od lat walczy o lepsze warunki pracy w Amazonie. Organizacja „Fair Mobility” wspiera także obcokrajowców w wielu kwestiach codziennych lub operacyjnych. Kręgi kierowców oferują także sieć obejmującą wszystkie tematy związane z prowadzeniem pojazdu, a GUV/Fakulta zapewnia wsparcie we wszystkich sytuacjach kryzysowych finansowych, które powstają w związku z regresem w związku z działalnością zawodową. Unia oznacza, że pracownicy łączą się i wspólnie osiągają ulepszenia. Razem możemy sprawić, że warunki pracy w Amazon staną się (jeszcze) lepsze.

Chcesz wiedzieć więcej, masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Napisz do nas! Wszystkie zapytania traktujemy poufnie. Proszę zostawić swoje dane kontaktowe poniżej. Będziemy w kontakcie!

Możesz także zostawić nam wiadomość i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami!

Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy, możesz w każdej chwili skontaktować się z infolinią alarmową podaną poniżej.

Informacje na temat rad zakładowych

Co to jest rada zakładowa?

Rada zakładowa jest rzecznikiem pracowników w firmie, reprezentuje ich interesy i może w ich imieniu negocjować z pracodawcą.

O czym może decydować rada zakładowa?

Lista tematów, w których rada zakładowa ma coś do powiedzenia, jest długa. Oto tylko kilka przykładów:
Początek i koniec dziennego czasu pracy, godziny przerw, rozkład godzin pracy na poszczególne dni tygodnia (np. „praca w sobotę”), czasowe skrócenie lub wydłużenie normalnego czasu pracy, plan urlopów, wprowadzenie systemów monitorowania zachowań i wyników (np. kamery monitorujące), bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia. Pytania dotyczące struktury wynagrodzeń w firmie, wynagrodzeń uzależnionych od wyników (np. premie)…

Jakie są zadania rady zakładowej?

Jedno z najważniejszych zadań rady zakładowej: Zapewnia przestrzeganie praw pracowników. Reprezentuje także interesy pracowników przed pracodawcą, przyjmuje sugestie pracowników i przekazuje je pracodawcy.

Jakie korzyści daje mi rada zakładowa?

Firmy posiadające rady zakładowe płacą średnio więcej, zapewniają bezpieczniejsze miejsca pracy i ułatwiają pracownikom godzenie życia zawodowego i zawodowego.

 

Kto może utworzyć radę zakładową?

W zasadzie wszyscy pracownicy mogą utworzyć radę zakładową. Do założenia firmy wystarczą 3 osoby. W spółce musi być uprawnionych do głosowania co najmniej 5 pracowników. Nawiasem mówiąc, jeśli zarząd chce uniemożliwić założenie firmy, popełnia przestępstwo. Pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia, którzy pracują w firmie, spółce lub grupie od co najmniej 6 miesięcy, mogą kandydować w wyborach do rady zakładowej.

Jaka jest różnica między radą zakładową a związkiem zawodowym?

W przedsiębiorstwie rada zakładowa reprezentuje interesy pracowników wobec pracodawcy. Radę zakładową wybierają sami pracownicy spośród siebie. Z drugiej strony związek zawodowy nie jest powiązany z firmą, ale odpowiada za jedną lub więcej branż. Jeżeli powstają rady zakładowe, często wspierają je związki zawodowe. Związki zawodowe organizują także seminaria na temat pracy rad zakładowych oraz udzielają radom zakładowym informacji i porad. Najlepsze perspektywy na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie daje ścisła współpraca związku zawodowego z radą zakładową.

 

Co to jest związek zawodowy?

Co to jest związek zawodowy?

Związek jest jeden Organizacja pracowników w celu obrony swoich interesów. Związki zawodowe podzielone są według sektorów – za sektor usług odpowiada ver.di.

W czym może pomóc związek zawodowy?

Największą zaletą bycia członkiem związku jest solidarność. Współpracownicy łączą siły, aby móc negocjować z pracodawcami na równych zasadach. Listę punktów, w których związek może Ci pomóc, znajdziesz w dalszej części strony.

Co to jest strajk?

Związek może także wezwać do strajku. Strajk ma na celu wywarcie nacisku na pracodawcę, aby ten egzekwował żądania. Żądaniem może być np. wyższa płaca. Podczas strajku ludzie nie pracują przez określony czas. Członkowie związku otrzymują wynagrodzenie za strajk, aby zrekompensować utracone zarobki.

Co jeszcze robi związek?

Związki zawodowe są również aktywne politycznie i angażują się w kwestie międzybranżowe, takie jak płaca minimalna, zasiłki dla bezrobotnych, bezpieczeństwo pracy i przeciwdziałanie dyskryminacji.

 

Jaka jest różnica między radą zakładową a związkiem zawodowym?

Związek zatrudnia ludzi, którzy wspierają Was jako członków i pomagają walczyć o współdecydowanie w spółce. Wspierają Cię w organizowaniu się w firmie. Związki zawodowe organizują także seminaria na temat pracy rad zakładowych oraz udzielają radom zakładowym informacji i porad. Najlepsze perspektywy na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie daje ścisła współpraca związku zawodowego z radą zakładową.

 

ver.di za zakaz podwykonawców – dostarczone FAIR zamiast dostarczone

Warunki pracy w branży kurierskiej, ekspresowej i paczkowej (branża CEP) są w dużej mierze bardzo złe. Razem z naszą siecią konsultantów z praca i życie, Uczciwa integracja I Uczciwa mobilność często widzimy katastrofalne warunki. Nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a płaca jest często niższa od standardowej (w niektórych przypadkach nawet poniżej płacy minimalnej). Razem z Tobą chcemy to zmienić.

Wielu pracowników nie jest bezpośrednio zatrudnionych przez dostawcę usług kurierskich, dla którego dostarczają przesyłki, ale raczej praca dla podwykonawców lub nawet w łańcuchu podwykonawców.

Warunki te dotyczą głównie pracowników podwykonawców i na umowę o pracę gorzej: Pracownicy są u podwykonawców

 • prawie nigdy nie była reprezentowana przez radę zakładową i stać się
 • bez wyjątku nie zgodnie z umową zbiorową płatny.

co to dla ciebie znaczy?

Jeśli masz teraz wiele pytań, jest to całkowicie zrozumiałe.
Przyjdź i porozmawiaj z nami: Nie musisz nigdzie przychodzić, spotkamy się online (i anonimowo, jeśli chcesz).
Tutaj przedstawiamy inicjatywę legislacyjną oraz odpowiadamy na pytania i przedstawiamy osoby kontaktowe. Czaty są tłumaczone na język chorwacki i rumuński!

My – Twój związek ver.di – jesteśmy po Twojej stronie!

ver.di wzywa do wprowadzenia prawa zapewniającego następujące ulepszenia:

 1. The Zakaz podwykonawstwa i umów o dzieło w branży CEP
 2. Jeden Limit wagi paczki 20 kg dla przesyłek paczkowych obsługiwanych przez jedną osobę oraz wymóg oznakowania paczek cięższych

Ta ustawa oznaczałaby, że duże firmy CEP nie mogą już uchylać się od odpowiedzialności za uczciwe i zdrowe warunki pracy!

Formularz kontaktowy

8 + 12 =

Dzięki związkowi ver.di pracownicy mają siłę przetargową
wobec firm. Można to zrobić razem
osiągamy wiele:

 • Podwyżki płac
 • Ochrona poprzez układy zbiorowe
 • Premia świąteczna, premia świąteczna, zasiłek chorobowy
 • Więcej urlopu niż wymaga prawo
 • i wiele innych usług zabezpieczonych umową!

Tylko dla członków ver.di

 • Ochrona prawa pracy
 • Socjalna ochrona prawna (ubezpieczenie zdrowotne, fundusz emerytalny, fundusz opieki pielęgniarskiej, fundusz dla bezrobotnych)
 • Ochrona prawna roszczeń regresowych, w tym na wypadek zaginięcia przesyłki
 • Ochrona prawna w zakresie zadośćuczynienia za ból i cierpienie, np. w przypadku pogryzienia przez psa
 • Doradztwo podatkowe w zakresie wynagrodzeń
 • Oferty na seminaria
 • Wsparcie płacy strajkowej

„Instytucja Wsparcia Związków Zawodowych Związków DGB”, GUV/FAKULTA, nie jest firmą ubezpieczeniową. Jest instytucją związków zawodowych Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych. Członkowie GUV/FAKULTA chronią się w ten sposób przed zagrożeniami w swojej działalności zawodowej.

Na przykład:

 • Pomoc w zakresie rekompensaty w przypadku roszczeń pracodawcy uzasadnionych przepisami prawa pracy
 • Wsparcie poprzez przejęcie podlegający potrąceniu Jeżeli posiadasz ubezpieczenie kompleksowe lub OC, wypłacana jest jednorazowa wypłata maksymalnie do 300 euro za jedno roszczenie
 • Ochrona prawna w postępowaniu karnym
 • Wsparcie z trudności gospodarcze w wyniku zaistnienia szkody
 • i wiele więcej

 

dołącz do grupy na Facebooku

Uzyskując dostęp do kanału, wyrażasz zgodę na przesyłanie Twoich danych do Facebooka i Ty Ochrona danych Przeczytałem.

pl_PLPL