Oldal kiválasztása
Unionzon

Adat védelem

Nagyon örülünk cégünk iránti érdeklődésének. Az adatvédelem különösen nagy prioritást élvez a ver.di kezelése során. Általában lehetséges a ver.di weboldal használata személyes adatok megadása nélkül. Ha azonban egy érintett cégünk speciális szolgáltatásait a weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs jogalapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, így az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelése minden esetben az Általános Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint, valamint a ver. di. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal társaságunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Továbbá az érintettek tájékoztatást kapnak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal megillető jogokról.

A feldolgozásért felelős személyként a ver.di számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az internet alapú adatátvitelek azonban általában biztonsági réseket tartalmazhatnak, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Meghatározások

A ver.di adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kibocsátásakor irányelvekre és rendeletekre használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására szeretnénk előzetesen ismertetni a használt fogalmakat.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) személyes adatok

  Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozik. A természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadat, az online azonosító, vagy egy vagy több olyan különleges jellemző alapján, amely kifejezi. az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága.

 • b) érintett

  Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet a személyes adatokon hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptáció vagy módosítás, olvasás, lekérdezés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel, ill. a rendelkezésre bocsátás, összehangolás vagy társítás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés egyéb formája.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, azzal a céllal, hogy későbbi kezelésüket korlátozzák.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok bármilyen típusú automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különös tekintettel a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, a személyes szempontokra. A preferenciák, érdeklődési körök elemzése vagy előrejelzése, az adott természetes személy megbízhatósága, viselkedése, elhelyezkedése vagy mozgása.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé már nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják. hogy a személyes adatot ne azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendeljék.

 • g) Vezérlő vagy vezérlő

  Az adatkezelésért felelős vagy felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről. Ha az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Mindazonáltal nem tekintendők címzettnek a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog alapján meghatározott nyomozási feladattal összefüggésben személyes adatokat kaphatnak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik személy az érintetten, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok kezelésére jogosult személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv.

 • k) Hozzájárulás

  A beleegyezés az érintett szándékának önkéntes, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása egy konkrét esetre vonatkozóan, nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. vele kapcsolatos.

2. A feldolgozásért felelős személy neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős:

szakszervezet ver.di

Robin Faber

Am Katzenstadel 34, 86152 Augsburg

Tel: 08212795420

E-mail: Robin.Faber@verdi.de

Weboldal: https://augsburg.verdi.de/

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Adatvédelmi tisztviselő a ver.di

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

 

E-mail: datenschutz@verdi.de

Bármely érintett az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel vagy javaslataival bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel.

4. Cookie-k

A ver.di weboldal cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol és tárol.

Számos webhely és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amelyen keresztül internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a süti tárolva lett. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyéni böngészőjét a többi, egyéb cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosítóval.

A cookie-k használatával a ver.di felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

Cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó számára optimalizálhatók. Mint már említettük, a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például a cookie-kat használó webhely felhasználójának nem kell minden alkalommal újra megadnia hozzáférési adatait, amikor felkeresi a webhelyet, mert ezt a webhely és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie teszi meg. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije az online áruházban. Az online áruház cookie-n keresztül megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Továbbá a már beállított sütik bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden elterjedt internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetes böngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

5. Általános adatok és információk gyűjtése

A ver.di weboldal általános adatokat és információkat gyűjt minden alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a weboldalhoz. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Rögzíthető (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, ahonnan egy belépő rendszer eléri weboldalunkat (ún. hivatkozók), (4) a weboldalunkon található hozzáférési rendszeren keresztül elérhető alweboldalak ellenőrzése alatt áll, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) Internet protokoll cím (IP-cím), (7) az internetszolgáltató a hozzáférési rendszer és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információtechnológiai rendszereinket ért támadások esetén a fenyegetések elleni védelmet szolgálják.

Ezen általános adatok és információk felhasználásával a ver.di nem von le következtetéseket az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen közvetítsük, (2) weboldalunk tartalmát és annak hirdetését optimalizáljuk, (3) információtechnológiai rendszereink és a technológia hosszú távú működőképességét biztosítsuk. (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátani a büntetőeljáráshoz szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat a ver.di értékeli mind statisztikailag, mind azzal a céllal, hogy növelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében, hogy végső soron az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét biztosítsuk. A szerver naplófájljaiban található anonim adatok az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.

6. Feliratkozás hírlevelünkre

A ver.di weboldalon a felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni cégünk hírlevelére. Az, hogy a hírlevél megrendelésekor mely személyes adatokat továbbítjuk a feldolgozásért felelős személynek, az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg.

A ver.di hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit, üzleti partnereit a cég ajánlatairól. Társaságunk hírlevelét alapvetően csak akkor kaphatja meg az érintett, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) az érintett regisztrál a hírlevél fogadására. Jogi okokból visszaigazoló e-mailt küldünk a kettős feliratkozási eljárással arra az e-mail címre, amelyet az érintett a hírlevél fogadására először adott meg. Ez a visszaigazoló e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett jogosult-e a hírlevél átvételére.

A hírlevélre történő feliratkozáskor tároljuk az érintett által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer Internet szolgáltatója (ISP) által megadott IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok gyűjtése azért szükséges, hogy az érintett e-mail címével (esetleges) visszaélést egy későbbi időpontban megérthessük, és ezért az adatkezelésért felelős személy jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk fel. Továbbá a hírlevélre feliratkozók e-mailben is értesülhetnek arról, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy az ahhoz kapcsolódó regisztrációhoz szükséges, mint például a hírlevél ajánlat változása vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az érintett bármikor lemondhatja hírlevelünkre való feliratkozását. Az érintett személyes adatainak tárolására a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása céljából minden hírlevélben található egy megfelelő hivatkozás. A hírlevélről bármikor közvetlenül az adatkezelő honlapján is leiratkozhat, vagy ezt más módon közölheti az adatkezelővel.

7. Hírlevél követés

A ver.di hírlevél úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaz. A web beacon egy miniatűr grafika, amely HTML formátumban küldött e-mailekbe van beágyazva, és lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és a naplófájl elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a ver.di meg tudja határozni, hogy az érintett megnyitott-e egy e-mailt, és ha igen, mikor, és az e-mailben található hivatkozásokhoz férhetett hozzá az érintett.

A hírlevelekben található nyomkövető pixeleken keresztül gyűjtött ilyen személyes adatokat a feldolgozásért felelős személy tárolja és értékeli annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevélküldést és a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban az érintett érdekeihez igazítsa. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az érintettek a kettős részvételi eljárással kiadott külön hozzájáruló nyilatkozatot bármikor jogosultak visszavonni. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat az adatkezelésért felelős személy törli. A Ver.di automatikusan visszavonásként értelmezi a hírlevélről való leiratkozást.

8. Személyes adatok rutin törlése és zárolása

A feldolgozásért felelős személy az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ha ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó olyan törvények vagy rendeletek előírják, amelyekre az adatkezelésért felelős személyre vonatkoznak. .

Ha a tárolási cél már nem áll fenn, vagy ha az európai jogalkotó vagy más felelős jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük.

9. Az érintett jogai

 • a) Visszaigazoláshoz való jog

  Minden érintettnek megvan az a joga, hogy az európai jogalkotó visszaigazolást kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelésért felelős személy alkalmazottjával.

 • b) Információhoz való jog

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy a feldolgozásért felelős személytől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a róla tárolt személyes adatokról, és ezekről az információkról másolatot kapjon. Ezen túlmenően az európai jogalkotó az érintettek számára hozzáférést biztosított a következő információkhoz:

  • az adatkezelés céljait
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek
  • lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai
  • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog megléte, vagy az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
  • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte
  • ha a személyes adatot nem az érintetttől gyűjtötték: az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ
  • automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint, és – legalábbis ezekben az esetekben – az érintett logikáról, valamint az ilyen adatkezelés hatóköréről és az érintettre gyakorolt tervezett hatásairól szóló érdemi információ

  Az érintett jogosult arra is, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbították-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  Ha az érintett élni kíván a tájékoztatáshoz való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelésért felelős személy alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítéshez való jog

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy kérje a rá vonatkozó téves személyes adatok azonnali helyesbítését. Az érintett továbbá jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, ideértve kiegészítő nyilatkozattal is, figyelembe véve az adatkezelés céljait.

  Ha az érintett élni szeretne helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.

 • d) Törlési jog (elfeledtetéshez való jog)

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal kérni, hogy a felelős személy haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon kezelték, amelyhez már nincs szükség.
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a ver.di által tárolt személyes adatait törölni szeretné, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. A ver.di munkatársa gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha a személyes adatot a ver.di nyilvánosságra hozta és cégünk, mint adatkezelő köteles a személyes adatokat a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerint törölni, a ver.di megteszi a megfelelő intézkedéseket a rendelkezésre álló technológia figyelembevételével. valamint a megvalósítás – technikai jellegű – költségeit annak érdekében, hogy tájékoztassuk a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte, hogy ezek a többi adatkezelő töröljék az ezekre a személyes adatokra mutató összes hivatkozást, vagy azokról másolatot vagy másolatot kért. személyes adatokat, amennyiben azok feldolgozása nem szükséges. A ver.di munkatársa egyedi esetekben megteszi a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal kérni az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban tiltakozást nyújtott be az adatkezelés ellen, és még nem világos, hogy az adatkezelő jogos indokai meghaladják-e az érintett jogos indokait.

  Ha a fenti feltételek valamelyike teljesül, és az érintett kérni kívánja a ver.di által tárolt személyes adatainak korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. A ver.di alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Adathordozhatósághoz való jog

  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított ahhoz, hogy tagolt, általános és géppel olvasható formátumban megkapja a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az érintett a felelős személy rendelkezésére bocsátott. Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat közölték, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR a) pontjában vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen, és az adatkezelés automatizált eljárásokkal történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges vagy közhatalom gyakorlása, amelyet a felelős személyre ruháztak át.

  Továbbá az érintett az adathordozhatósághoz való jogának a GDPR 20. cikk (1) bekezdése szerinti gyakorlása során jogosult arra, hogy a személyes adatokat az egyik felelős személytől a másik felelős személyhez közvetlenül továbbítsa, amennyiben az technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy Ez nem érinti mások jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a ver.di munkatársával.

 • g) Tiltakozás joga

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy sajátos helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a 6. cikk (1) bekezdése alapján. e vagy f GDPR, kifogás benyújtásához. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  Tiltakozás esetén a ver.di a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okokat, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés érvényesítést, gyakorlást vagy védelmet szolgál. jogi követelések.

  Ha a ver.di személyes adatokat kezel közvetlen reklámozás céljából, az érintettnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a ver.di közvetlen hirdetési célú adatkezelés ellen, a ver.di a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból.

  Ezen túlmenően, az érintettnek joga van a sajátos helyzetéből adódó okokból tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatoknak a ver.di által tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célú kezelése ellen, a Ptk. 89 DS-GVO 1. bekezdése, kifogást nyújtani be, kivéve, ha az ilyen feldolgozás egy közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett bármely ver.di alkalmazottal vagy más munkavállalóval közvetlenül kapcsolatba léphet. Továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az érintett a 2002/58/EK irányelv ellenére szabadon gyakorolhatja tiltakozási jogát automatizált eljárások segítségével, műszaki előírásokat használva.

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal ahhoz, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, feltéve, hogy határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog felhatalmazást ad, és a jogszabály megfelelő intézkedéseket tesz a jogok védelmére és az érintett jogos érdekeinek védelme, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával valósul meg.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a ver.di megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy védenie kell az érintett jogait és szabadságait, valamint jogos érdekeinek védelmét, amely magában foglalja legalább a felelős személy emberi beavatkozásához, saját álláspontjának kifejezéséhez és a döntés megtámadásához való jogot.

  Ha az érintett az automatizált döntésekkel kapcsolatos jogait szeretné érvényesíteni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.

 • i) Az adatvédelmi törvény értelmében a hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.

10. A Facebook alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A feldolgozásért felelős személy a Facebook cég összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozóhely, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózatok platformként szolgálhatnak a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszik az internetes közösség számára, hogy személyes vagy céggel kapcsolatos információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy egyebek mellett privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha az érintett az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a személyes adatok feldolgozásáért felelős személy a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Minden alkalommal, amikor belép a jelen weboldal egyes oldalaira, amelyeket az adatkezelő üzemeltet, és amelybe Facebook komponens (Facebook beépülő modul) került beépítésre, az érintett informatikai rendszerében az internetböngésző automatikusan aktiválódik az adott Facebook-összetevő a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését eredményezi a Facebookról. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE címen érhető el. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookra, a Facebook minden alkalommal felismeri, hogy az érintett weboldalunk melyik aloldalát keresi fel, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri. Ezeket az információkat a Facebook komponens gyűjti össze, és a Facebook hozzárendeli az érintett megfelelő Facebook-fiókjához. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Facebook gombok valamelyikére, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy ha az érintett megjegyzést fűz hozzá, a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli, és ezeket a személyes adatokat tárolja. .

A Facebook a Facebook komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk elérésével egyidejűleg bejelentkezik a Facebookba; Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ezen információk ily módon kerüljenek továbbításra a Facebook felé, akkor a továbbítást úgy akadályozhatja meg, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett adatkezelési szabályzat, amely a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oldalon érhető el, tájékoztatást ad a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett személy adatainak védelme érdekében. Különféle alkalmazások is elérhetők, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adatátvitel letiltását. Az ilyen alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebook felé történő adattovábbítás letiltására.

11. Adatvédelmi szabályzat az Instagram alkalmazásáról és használatáról

A feldolgozásért felelős személy az Instagram szolgáltatás összetevőit integrálta ezen a webhelyen. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősülő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokon való terjesztését.

Az Instagram-szolgáltatásokat üzemeltető cég az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Minden alkalommal, amikor belép a jelen weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalára, amelybe egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az érintett informatikai rendszerén az internetböngészőt automatikusan aktiválja az érintett. a megfelelő Instagram-összetevő kéri, hogy töltse le a megfelelő komponens reprezentációját az Instagramról. Ennek a technikai folyamatnak a részeként az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik az Instagramba, az Instagram minden alkalommal felismeri, hogy az érintett melyik aloldalt keresi fel minden alkalommal, amikor az érintett felkeresi a weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt. Ezeket az információkat az Instagram-komponens gyűjti össze, és az Instagram hozzárendeli az érintett megfelelő Instagram-fiókjához. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Instagram gombok valamelyikére kattint, a továbbított adatok és információk az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjához kerülnek, és az Instagram tárolja és feldolgozza.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meglátogatásával egyidejűleg bejelentkezik az Instagramba; Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett rákattint-e az Instagram-komponensre vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezek az információk az Instagram számára továbbításra kerüljenek, úgy megakadályozhatja az átvitelt, ha kijelentkezik Instagram-fiókjából, mielőtt hozzáférne a weboldalunkhoz.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen található.

12. A Jetpack for WordPress alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A feldolgozásért felelős személy a Jetpackot integrálta erre a webhelyre. A Jetpack egy WordPress beépülő modul, amely a WordPress alapú webhelyek üzemeltetőjének további funkciókat kínál. A Jetpack többek között lehetővé teszi a weboldal üzemeltetőjének, hogy áttekintést kapjon az oldal látogatóiról. Kapcsolódó bejegyzések és publikációk megjelenítésével, vagy tartalommegosztás lehetőségével az oldalon is lehetőség nyílik a látogatók számának növelésére. A Jetpackbe biztonsági funkciók is be vannak építve, így a Jetpackot használó webhelyek jobban védettek a brutális támadásokkal szemben. A Jetpack emellett optimalizálja és felgyorsítja a weboldalra integrált képek betöltését.

A WordPress Jetpack beépülő moduljának üzemeltetője az Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető cég a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA követési technológiáját használja.

A Jetpack cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalak valamelyikére belépnek, és amelyre Jetpack komponenst integráltak, az érintett információtechnológiai rendszerében lévő internetböngészőt az érintett Jetpack komponens automatikusan felszólítja, hogy adatok lekérése elemzési célokra, amelyeket elküldhet az Automatticnak. Ennek a technikai folyamatnak a részeként az Automattic tudomást szerez azokról az adatokról, amelyeket ezt követően a webhelylátogatások áttekintésének elkészítéséhez használ fel. Az így nyert adatok az adatkezelő weboldalát meglátogató érintett magatartásának elemzésére szolgálnak, és a weboldal optimalizálása céljából kerülnek értékelésre. A Jetpack komponensen keresztül gyűjtött adatokat nem használjuk fel az érintett azonosítására az érintett külön, kifejezett hozzájárulása nélkül. Az adatok a Quantcast figyelmét is felkeltik. A Quantcast ugyanazokra a célokra használja fel az adatokat, mint az Automattic.

Az érintett a weboldalunkon keresztül a fentebb leírtak szerint bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Automattic/Quantcast cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül az Automattic által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az érintettnek lehetősége van arra is, hogy tiltakozzon és megakadályozza a Jetpack cookie által generált adatok gyűjtését a weboldal használatával kapcsolatban, valamint ezen adatok Automattic/Quantcast általi feldolgozását. Ehhez az érintettnek meg kell nyomnia a https://www.quantcast.com/opt-out/ link alatt található leiratkozás gombot, amely egy letiltási cookie-t állít be. A tiltakozással beállított opt-out cookie-t az érintett által használt informatikai rendszer tárolja. Ha az érintett rendszerében lévő cookie-k tiltakozást követően törlődnek, az érintettnek újra hozzá kell férnie a hivatkozáshoz, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban előfordulhat, hogy az adatkezelő weboldala már nem lesz teljes mértékben használható az érintett számára.

Az Automattic vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://automattic.com/privacy/ címen érhető el. A Quantcast vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://www.quantcast.com/privacy/ címen érhető el.

13. Adatvédelmi szabályzat a Twitter alkalmazásáról és használatáról

A feldolgozásért felelős személy Twitter összetevőket integrált ezen a webhelyen. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan elérhető mikroblog-szolgáltatás, amelyen a felhasználók úgynevezett tweeteket, azaz 280 karakterre korlátozott rövid üzeneteket tehetnek közzé és terjeszthetnek. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetőek, beleértve azokat is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitterre. A tweetek az adott felhasználó úgynevezett követői számára is megjelennek. A követők más Twitter-felhasználók, akik követik a felhasználó tweetjeit. A Twitter azt is lehetővé teszi, hogy széles közönséget szólítson meg hashtagek, linkek vagy retweetek segítségével.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Minden alkalommal, amikor belép a jelen weboldal egyes oldalaira, amelyeket az adatkezelő üzemeltet, és amelybe Twitter komponens (Twitter gomb) van integrálva, az érintett informatikai rendszerén az internetböngészőt automatikusan aktiválja az érintett. a megfelelő Twitter-komponens a megfelelő Twitter-összetevő reprezentációjának letöltését kéri a Twitterről. A Twitter gombokkal kapcsolatos további információk a https://about.twitter.com/de/resources/buttons címen érhetők el. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Twitter tudomást szerez arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett. A Twitter komponens integrálásának célja, hogy felhasználóinknak lehetővé tegyük ezen weboldal tartalmának újraterjesztését, a weboldal ismertté tételét a digitális világban és látogatószámunk növelését.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Twitterbe, a Twitter minden alkalommal felismeri, hogy az érintett weboldalunk melyik aloldalát keresi fel, valahányszor az érintett felkeresi a weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt. Ezeket az információkat a Twitter összetevő gyűjti össze, és a Twitter hozzárendeli az érintett megfelelő Twitter-fiókjához. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Twitter gombok valamelyikére kattint, a továbbított adatok és információk az érintett személyes Twitter felhasználói fiókjához kerülnek, és a Twitter tárolja és feldolgozza.

A Twitter mindig a Twitter komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk elérésével egyidejűleg bejelentkezik a Twitterbe; Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Twitter összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ezen információk ily módon kerüljenek továbbításra a Twitterre, akkor az átvitelt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Twitter-fiókjából, mielőtt hozzáférne weboldalunkhoz.

A Twitter vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://twitter.com/privacy?lang=de címen érhető el.

14. A YouTube alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A feldolgozásért felelős személy a YouTube-ról származó összetevőket integrált ezen a webhelyen. A YouTube egy internetes videóportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket, és más felhasználók is ingyenesen megtekinthetik, értékelhetik és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk. A YouTube minden típusú videó közzétételét lehetővé teszi, ezért teljes filmek és televíziós műsorok, valamint a felhasználók által készített zenei videók, előzetesek vagy videók elérhetők az internetes portálon keresztül.

A YouTube üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldal egyes oldalait, amelyeket az adatkezelő üzemeltet, és amelybe YouTube-komponens (YouTube-videó) van beépítve, az érintett információtechnológiai rendszerében lévő internetböngészőt az érintett YouTube automatikusan aktiválja. A rendszer felkéri, hogy töltse le a megfelelő YouTube-komponens reprezentációját a YouTube-ról. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/de/ oldalon található. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a YouTube és a Google információkat kap arról, hogy webhelyünk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a YouTube-ra, a YouTube felismeri, hogy webhelyünk melyik aloldalát keresi fel az érintett, amikor egy YouTube-videót tartalmazó aloldalra lépnek. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett megfelelő YouTube-fiókjához rendeli hozzá.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meglátogatásával egyidejűleg bejelentkezik a YouTube-ra; Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezeket az információkat továbbítsák a YouTube-nak és a Google-nak, akkor megakadályozhatja az átvitelt úgy, hogy kijelentkezik YouTube-fiókjából, mielőtt hozzáférne webhelyünkhöz.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról.

15. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikkelye szolgál vállalatunk jogalapjaként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez hozzájárulást szerzünk egy meghatározott adatkezelési célból. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, mint például az áruszállításhoz vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelési műveletek esetében, ill. figyelembevételével az adatkezelés a GDPR 6. cikk I b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely személyes adatok kezelését írja elő, például adókötelezettség teljesítése érdekében, az adatkezelés a GDPR 6. cikk I c) pontján alapul. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet például abban az esetben, ha egy látogató megsérül a cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit át kellene adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás a GDPR 6. cikkének I. szakaszának d) pontján alapulna.
Végső soron a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikkének f) pontján alapulhatnak. Ezen a jogalapon alapulnak azon adatkezelési műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ha az adatkezelésre társaságunk vagy harmadik személy jogos érdekének védelme érdekében van szükség, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai az érintettek nem érvényesülnek. Ilyen adatfeldolgozási műveleteket különösen azért végezhetünk, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette azokat. E tekintetben azon a véleményen volt, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

16. Az adatkezelő vagy harmadik fél feldolgozáshoz fűződő jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkének f) pontján alapul, jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

17. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának kritériuma a mindenkori törvényben előírt megőrzési időtartam. A határidő lejárta után a vonatkozó adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, kivéve, ha a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötéshez már nincs szükség.

18. A személyes adatok szolgáltatására irányadó jogi vagy szerződéses előírások; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ellátás elmaradásának lehetséges következményei

Szeretnénk tisztázni, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy az szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ).
A szerződés megkötéséhez időnként szükség lehet arra, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni számunkra, ha társaságunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg.
Mielőtt az érintett személyes adatokat adna meg, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot egyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége és a személyes adatok megadásának elmulasztása milyen következményekkel járna.

19. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a Adatvédelmi szabályzat generátor a Német Adatvédelmi Társaság, együttműködve a Médiatörvény Ügyvédek WILDE BEUGER SOLMECKE | Ügyvédek alkották.

hu_HUHU