Casa sindicală de ajutor reciproc a sindicatelor din Federația sindicală germană („Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften”), GUV/FAKULTA, nu este o casă de asigurare.  Ea este o instituție a sindicatelor din Federația sindicală germană. Prin aceasta membrii GUV/FAKULTA se sprijină reciproc contra unor riscuri în cadrul activităților profesionale și de serviciu.

Pentru tine:

  • Sprijin compensatoriu la daune-interese în caz de revendicare de către angajator bazată pe legislația muncii sau a funcționarului public
  • Sprijin prin preluarea contribuției proprii din asigurarea CASCO existentă, respectiv asigurarea obligatorie de răspundere civilă existentă, o singură dată până maximum 300 Euro per caz de daune-interese
  • Protecție juridică în cadrul procedurilor penale
  • Sprijin în caz de situație materială precară ca urmare a unui caz de daune-interese  
de_DEDE_DE