Zaposleni koji su clanovi ver.di sindikata imaju pregovaracku moc prema kompaniji, zajedno možemo postici:

 • povećanje plata
 • Zaštita kroz kolektivne ugovore
 • Božićnica, regres za godišnji odmor, naknada za bolovanje
 • Dodatni zakonski dopust
 • i mnoge druge ugovorom osigurane usluge!

samo za ver.di članove

 • Zaštita radnog prava
 • Socijalno pravna zaštita (zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, osiguranje za dugotrajnu njegu, osiguranje za slučaj nezaposlenosti)
 • Pravna zaštita u slučaju regresnih zahtjeva, kao i u slučaju gubitka paketa
 • Pravna zaštita u slučaju naknade za bol i patnju, npr. ugriz psa
 • Savjeti o porezu na dohodak
 • Ponude za seminare
 • Novčana podrška štrajka
de_DEDE_DE