„Ustanova za sindikalnu podršku skup sindikata DGB“, GUV / FAKULTA, nije osiguravajuće društvo. To je institucija sindikata u Savezu sindikata Njemačke. Članovi GUV/FAKULTA se štite od rizika u svom profesionalnom radu.

Na primjer:

  • Naknada štete u slučaju potraživanja poslodavca na osnovu zakona o radu
  • Podrška preuzimanjem odbitka u slučaju postojećeg kasko osiguranja ili osiguranja od odgovornosti, i jednokratne uplate do maksimalno 300 eura po šteti
  • Pravna zaštita u krivičnom postupku
  • Podrška u slučaju ekonomske krize kao rezultat štete
  • i mnogo više
de_DEDE_DE